امکانات موجود در اختیار ما

ارسال شده در فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۶ موضوع ساعت مچی توسط

همان زمانی که در فروشگاه اینترنتی ساعت مشغول بودم وقتی بود که می توانستم بهترین کارهای ممکن را انجام دهم وقتم به اندازه ای خالی بود که بتوانم به علایق خودم هم برسم و با فروش ساعت هم درامدی داشته باشم. در آن زمان در خیابان ما امکانات خوبی پیدا می شد و من می توانستم از برخی از آن امکانات استفاده کنم.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>